کتاب و مقاله

کاشیهای ایرانی بر دیوارهای اروپائی

کاشیهای ایرانی بر دیوارهای اروپائی

آوریل ۴, ۲۰۱۸

عنوان مقاله: کاشی های ایرانی بر دیوار های اروپائی:جمع آوری کاشی های ایلخانی در اروپای قرن نوزدهم چکیده: دفاتر اولیه ثبت کاشی های ایرانی در موزه ی ویکتوریا و آلبرت(کنسینگتون سابق)و دیگر منابع حاکی از آ…
ادامه مطلب  

کاشی و کاربرد آن

کاشی و کاربرد آن

نوامبر ۲۳, ۲۰۱۷

درباره کتاب: کاشی و کاربرد آن عنوان کتابی است از محمود ماهرالنقش که توسط انتشارات سمت در سال ۱۳۹۴ به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کاشی و کاشی کاری ایرانی است. از محمود ماهرالنقش، کتاب اصول فنی س…
ادامه مطلب  

کاشی کاری قاجاری

کاشی کاری قاجاری

نوامبر ۲۲, ۲۰۱۷

درباره کتاب: کاشی کاری قاجاری عنوان کتابی است از محمد رضا ریاضی که در ۳۴۲ صفحه و توسط انتشارات یساولی در سال ۱۳۹۵ به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کاشی و کاشی کاری ایرانی است. نیز در بازار کتاب م…
ادامه مطلب  


کاشی کاری قاجاری

طرحهای تزئینی اسلامی

نوامبر ۲۲, ۲۰۱۷

درباره کتاب: طرح های تزئینی اسلامی (۱۰۰۱ نقش مایه) عنوان کتابی است از کلود اومبر با ترجمه‌ی کرامت الله افسر که در ۲۳۲ صفحه و توسط انتشارات یساولی در سال ۱۳۹۳ به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از…
ادامه مطلب