نمونه کار کاشی های کژال

برای بازگشت به صفحه همه محصولات کلیک کنید

برای مشاهده همه نمونه کارها کلیک کنید

ترکیب رنگ های طوسی و مشکی با سفید بهترین تعریف برای سبک کاشی های کژال نیستان است. در این سبک، طرح محور نیست. ما با ترکیب این رنگ ها، مجموعه ای مدرن ایجاد میکنیم. برجستگی های حاصل از رنگ آمیزی با دست سبب کنتراست بیشتر و زیبایی در این سبک می‌شود.