کاشی خط و کتیبه

برای بازگشت به صفحه همه محصولات کلیک کنید
برای مشاهده همه نمونه کارها کلیک کنید

با توجه به تقدس قرآن و حرمت چهره پردازی در صده های اولیه دوره ی اسلامی خط به عنوان یک عنصر متعالی در هنر اسلامی تبدیل شد. استفاده از خط به عنوان یک جز دکوراتیو زینت بخش مساجد، مدارس و ابنیه عمومی بود است. به سبب آنکه برش خط بنایی آسانتر از خطوط دیگری است که مملو از انحناها و پیچ و خم هاست و با عنصر اصلی سازنده بنا یعنی آجر یا عامل اصلی پوشش عمارت‌ها در ایران یعنی کاشی هماهنگی کامل دارد به وفور در آجرکاری‌ها و کاشی‌کاری‌ها در ساختمان‌ها به‌کار می‌رود.

آخرین نمونه های کاشی خط و کتبه

نمونه های بیشتر