نمونه های کار شده کاشی کورالیوم

در سبک رنگ آمیزی کورالیوم نیستان کاشی هایی تولید میکنیم که درخشندگی و ریز بینی کاشی های معرق را برای بیننده، تداعی کند.سبک کورالیوم نیستان برای هنر دوستانی که علاقمند به کاشی معرق نما هستند، قابل توجه است.

برای برگشتن به صفحه همه محصولات کلیک کنید
برای مشاهده همه نمونه کارها کلیک کنید