مساجد و اماکن مذهبی

برای مشاهده کاشی سنتی با نقوش ایرانی کلیک کنید

برای مشاهده همه نمونه کارها کلیک کنید

مساجد و اماکن مذهبی: کاشی کاری ایرانی یکی از بارزترین عناصر هنر ایرانی اسلامی است. با گذشت زمان و تغییر مصالح ساختمانی متاسفانه کاشی سنتی در مساجد و اماکن مذهبی جدید تغییرات ناهمگونی داشته است که از بزرگترین این اشکالات می توان عدم تطابق طرح و رنگ با فضا را عنوان کرد. کاشی سنتی نیستان به سهم خود در پروژه های اجرایی سعی در تلقیق کاشی با بقیه مصالح چون سنگ و آجر را به گونه ای داشته که یک روح متعالی در بکارگیری طرح و رنگ دیده می شود.
نمونه ی پرژه های انجام شده توسط کاشی سنتی نیستان چون مسجد و الرضا مسجد والرسول و مسجد الصفوی در عربستان سعودی معید این رویکرد می باشد .

آخرین نمونه های کار شده در مساجد و اماکن مذهبی

نمونه کارهای بیشتر