محیط های تجاری،خدماتی

رستوران Cardamomo Persian Palace Lecco واقع در کشور ایتالیا طراحی و اجرای کاشی های سنتی توسط گروه هنری نیستان و تمونه کاری های دیگر.

نمونه های بیشتر از محیط های تجاری، خدماتی